Hakkında

TRDizin kriterleri gereği, yayınlanan sayılarda yer alan makale oranları arasında belirli bir denge bulunması zorunluluğu söz konusudur. Bu nedenle, MEDIAJ’a gönderilen çalışmalardan süreçleri tamamlanan ilk 10 makale yayınlacak olan ilk sayıda yer almak üzere değerlendirilir. İlk 10 makale sonrasında başvuru süreci tamamlanan yayınlar, bir sonraki sayıda yayınlanmak üzere Dergipark sayfamızda yer alan kabul edilmiş makaleler sekmesinde görünür ve atanmayı bekler. 

MEDIAJ, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından, Nisan ve Ekim ayları olmak üzere yılda iki kez yayınlanan, kör hakemli bir e-dergidir. Yayın hayatına IV. Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi olarak, 2018 yılında başlayan MEDIAJ 2020 yılında, yeni bir bilimsel yaklaşım ve akademik bakış açısını hedefleyerek yenilenme sürecine girmiş, bu nedenle amaç ve kapsam değişikliğine gitme kararı almıştır.

MEDIAJ, ikili kör hakemlik sürecinin yürütüldüğü ve çalışmaların iThenticate ya da Turnitin programları aracılığı ile intihal denetimlerinin gerçekleştirildiği, kar amacı gütmeyen ve açık yayıncılık prensiplerini benimseyen uluslararası hakemli bir dergidir. Benzerlik oranı %15 ve üzerinde olan makaleler kabul edilmemektedir.

Gözleme, deneye, görüşme tekniklerine yer veren ve insan ya da hayvanlar üzerinde yapılan klinik araştırmaların bulunduğu makalelerde gerekli kurumdan alınan etik kurul izninin de makale gönderim sürecinde yüklenmesi gerekmektedir. 

MEDIAJ TRDizin ve ESCI değerlendirme sürecindedir. MEDIAJ'ın dahil olduğu veritabanı ve indeksler: Asos IndeksEbsco Host, EuroPubGoogle Scholar, İdealOnlineUlrichs Web ve Scilit olmak üzere, dergimiz ulusal ve uluslararası 10'un üzerinde yeni indeksin de değerlendirme sürecindedir. 


Okunma Sayısı : 0 Son Okunma : 23.05.2024 11:25

Hakkında/MEDİAJ/Uluslararası Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli Dergisi