Amaç ve Kapsam

MEDIAJ, medya ve iletişim alanına yeni tartışma başlıkları açmak ve akademik bilginin ulusal ve uluslararası düzeyde dolaşıma girmesini sağlamak gibi temel hedefleri benimsemektedir.

Medya ve iletişim araştırmaları alanına özgün katkılar yapmayı öncelikli bakış açısı olarak benimseyen MEDIAJakademik yayın anlayışına bağlı kalarak; iletişim alanına dair tüm kuramsal çalışmalara ve araştırmalara açıktır. Bu doğrultuda makale, kitap eleştirisi ve söyleşiler yayınlamayı planlamaktadır.


Okunma Sayısı : 0 Son Okunma : 7.06.2024 17:09

Amaç ve Kapsam/MEDİAJ/Uluslararası Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli Dergisi